privatelaw91

privatelaw91

فرم شيوه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم شيوه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

دانشجويان محترم پرديس به منظور يكسان سازي شيوه نگارش پايان نامه فرم نحوه نگارش استاندارد دانشگاه تهران جهت استفاده دانشجويان گرامي پيوست مي‌باشد.

+ نوشته شده در  جمعه سوم مرداد 1393ساعت 16:42  توسط privatelaw91  | 

فرم گزارش سه ماهه مراحل پيشرفت پايان نامه

فرم گزارش سه ماهه مراحل پيشرفت پايان نامه

 به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در حال تدوين پايان نامه خود هستند مي‌رساند جهت دريافت فرم گزارش سه ماهه مراحل پيشرفت پايان نامه، فايل پيوست را دريافت نموده و پس از تكميل به تائيد استادان راهنما، مشاور و مسئول گروه رسانده و قبل از اقدام براي جلسه دفاع به آموزش پرديس تحويل نمايند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم مرداد 1393ساعت 16:41  توسط privatelaw91  | 

privatelaw91

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 0:22  توسط privatelaw91  |